Reviure el temps dels nostres avis

Una economia d'autoabastiment

A la Vall  es feina tot tipus d’oficis necessaris per a la vida quotidiana i per a l’autoabastiment: barbers, modistes, forners, espardenyers, carreters, serradors, ferrers, ferreters, claveters, ramaders, pagesos…

moliner

fuster / serrador

ferrer / ferrador

pagès

carreter

la llar