Title Image

Ca l’Ambròs

Aquest és el primer molí que visitem, a pocs metres de l’Ecomuseu, i travessant el pont medieval de la Vall d’Ora. Es tracta d’un conjunt de dos edificis. El primer consta de planta baixa on es troba la sala de mòlta, visitable, i al primer pis l’habitatge. El segon edifici, la serradora, és una construcció separada a tocar del riu.

UNA MICA D’HISTÒRIA

L’aprofitament de l’energia hidràulica per moure molins, serradores i ferreries a la Vall ja ens consta en documents del segle XII on es parla dels molendini moguts pel riu Aiguadora.

A finals del s. XX, concretament a la dècada dels 80, deixen de funcionar els dos darrers molins que encara operaven a la Vall, el de ca l’Ambrós i el de cal Guirre.

L’any 1995 es va dur a terme la restauració del molí de ca l’Ambrós, per iniciativa de l’Ajuntament de Navès, i dins un projecte molt més ampli a partir del qual es va crear l’Ecomuseu de la Vall d’Ora. Tot el conjunt és una bona mostra d’arqueologia industrial que s’ha recuperat per deixar-ne constància a les generacions venidores.

EL MOLÍ FARINER

El molí fariner, amb dues moles, conserva també en força bon estat algunes de les màquines que s’acostumaven a utilitzar per al tractament de la farina: la llímpia, usada per netejar el blat abans de la mòlta, i el torn de farina que, per mitjà d’una sèrie de sedassos, separava la farina segons els gruixos. Pel que fa als molins, se’n pot observar el carcabà a través d’una reixa des de l’exterior de la casa. Aquest funcionava gràcies a l’energia hidràulica de l’aigua acumulada en una bassa situada en una feixa a tocar de ca l’Ambròs. Aquesta bassa era alimentada pel mateix rec que fornia d’aigua cal Guirre, una mica més amunt.

LA SERRADORA

La serradora, de serra circular, s’activa a partir d’un rodet de fusta, situat sota l’edifici, que, en girar, transforma la força hidràulica en mecànica a través d’un sistema d’eixos i politges (l’embarrat). Altres enginys com la mola, també utilitzen l’embarrat per a funcionar.