Title Image

Personatges de la vall

En Josep Pujol, va ser l'últim moliner de la Vall d'Ora.